Ingo Elbe

Između Marksa, marksizma i marksizama

načini čitanja Marksove teorije

U razmatranjima koja slede cilj mi je da ponudim grubi pregled osnovnih načina čitanja Marksove teorije. Oni će biti predstavljeni – putem nekoliko odabranih tema – kao „marksizmi“ koji se uglavnom mogu jasno odeliti jedan od drugoga. Istoriju njihovog uticaja i reakcijâ na njih opisaću polazeći od zdravorazumskog shvatanja „marksističke teorije“.

PDF - 179.3 kB

Link zur Homepage von Centar za društvenu analizu

(serbische Übersetzung von "Zwischen Marx, Marxismus und Marxismen. Lesarten der Marxschen Theorie", veröffentlicht auf http://drustvenaanaliza.blogspot.de/)

(übersetzt von Andrea Jovanović, Aleksandar Korolija, Ilija Šargić, Vuk Stojković, Aleksandar Stojanović, Vuk Vuković)