Ingo Elbe

Šta je Drzava?

Šta je zapravo država? Podnaslov predavanja je: marksističke pozicije
o državi. Želim da predstavim tri leve pozicije o buržoaskoj državi. Sažeto rečeno: prva pozicija kaže da je buržoaska država država u kapitalizmu, druga da je buržoaska država država kapitalista i treća pozicija (o kojoj ću najviše pričati) da je buržoaska država država kapitala. Naravno, tokom predavanju ću objasniti šta sve ovo znači.

In: Stvar/Thing. časopis za teorijske prakse / journal for theoretical practices. Novi Sad, S. 257-278