Ingo Elbe

Između Marksa, marksizma i marksizama

načini čitanja Marksove teorije

U razmatranjima koja slede cilj mi je da ponudim grubi pregled osnovnih načina čitanja Marksove teorije. Oni će biti predstavljeni – putem nekoliko odabranih tema – kao „marksizmi“ koji se uglavnom mogu jasno odeliti jedan od drugoga. Istoriju njihovog uticaja i reakcijâ na njih opisaću polazeći od zdravorazumskog shvatanja „marksističke teorije“.

Link zur Homepage von Centar za društvenu analizu

(serbische Übersetzung von "Zwischen Marx, Marxismus und Marxismen. Lesarten der Marxschen Theorie", veröffentlicht auf http://drustvenaanaliza.blogspot.de/)

(übersetzt von Andrea Jovanović, Aleksandar Korolija, Ilija Šargić, Vuk Stojković, Aleksandar Stojanović, Vuk Vuković)