Ingo Elbe

Društvena forma i povijest

Izjava kako je kapital predmet Marxova Kapitala i da on prikazuje društveni odnos doima se banalnom. Međutim, do ovog se uvida stiglo tek sto godina nakon objavljivanja Marxovog kapitalnog djela. Najvažniji doprinos ovoj spoznaji ponudilo je tzv. Novo čitanje Marxa. To je teorijska struja koja nadilazi oznaku škole i koja od 60-ih godina u jednakoj mjeri dovodi u pitanje ograničeno razumijevanje Marxa; kako državno-službenog marksizma, tako i njegovih antikomunističkih antipoda. Za razliku od drugih oblika disidentskog marksizma, čiji su pojedini predstavnici stekli slavu 1 i koji su dijelili teorijske premise u pogledu vrijednosti i države s istim onima koje su kritizirali, tj. marksizmom-lenjinizmom, Novo čitanje Marxa je za predmet svoga razmatranja uzelo metodološke i objektno-teorijske probleme Marxove kritike političke ekonomije, kao i njihove državno i revolucionarno-teorijske implikacije. Rasprava je ubrzo poprimila oblik rekonstrukcije Marxove teorije, čije je rezultate, važne ne samo za istraživanje marksizma, srednja struja društvenih znanosti i socijalne filozofije naprosto ignorirala.

Link zur Homepage von Centar za društvenu analizu

(kroatische Übersetzung von "Soziale Form und Geschichte", veröffenlicht auf http://drustvenaanaliza.blogspot.de/)

(übersetzt von Zoran Veselinović, Toni Bandov)